Apertura Black: "La alcaldesa se comprometió a que este local no iba a funcionar"