Notas

    Discurso Dilma Rousseff
    59
    31.08.2016 Discurso Dilma Rousseff 00:14:12
    59